Oldřich Dušek

Ukončení znalecké činnosti

Vážení zákazníci,

ke dni 1. 1. 2021 jsem po více než 35 letech ukončil svoji činnost soudního znalce.
Se svými požadavky na ocenění věcí movitých se tedy prosím obracejte na některého z mých kolegů.

Soudní znalce pro věci movité naleznete zde:

Všem zákazníkům tímto děkuji za projevenou důvěru a dlouholetou spolupráci.

S přáním hezkého dne
Oldřich Dušek


https://www.oldrichdusek.cz