Oldřich Dušek

  duseko@volny.cz       776 613 208

Prohlášení o přístupnosti

Internetová prezentace www.oldrichdusek.cz se snaží o dosažení maximální přístupnosti svého obsahu i funkčnosti. Prezentace splňuje hlavní zásady přístupnosti, které jsou stanovené mezinárodní metodikou WCAG 2.0 , českými Pravidly tvorby přístupného webu a projektem Blind Friendly Web .

Stránky jsou tvořeny validním strukturálním HTML5, responzivní vizuální prezentace kaskádovými styly CSS3 a doplňkové funkce JavaScriptem.

Texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče (např. klávesa Ctrl + posun kolečkem myši).

Součástí stránek je kaskádový styl pro tisk, čímž jsou všechny stránky tisknutelné standardními prostředky internetového prohlížeče bez grafické prezentace a jakýchkoliv omezení (např. stisknutím Ctrl + P).

Obsah a funkce stránek jsou dostupné i při zakázaných obrázcích, vypnutých kaskádových stylech nebo zakázaném JavaScriptu.