Oldřich Dušek

  duseko@volny.cz       776 613 208

 

Při výkonu činnosti soudního znalce dodržuji přísná profesionální a etická pravidla. Mimo jiné jsem vázán slibem mlčenlivosti, a proto na této stránce nemohu uvést bližší informace o mých klientech – ať už názvy společností a nebo sídla úřadů a institucí.

Nicméně portfolio spokojených klientů, kteří opakovaně využívají mých služeb, je skutečně rozsáhlé.

Státní orgány, orgány samosprávy, instituce a další

Mezi mé nejvýznamnější a pravidelné klienty z veřejného sektoru patří:

 • Krajské úřady
 • Okresní úřady
 • Krajské soudy
 • Okresní soudy
 • Finanční úřady
 • Katastrální úřady
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstvo obrany ČR
 • Armáda ČR
 • Policie ČR
 • Celní správa ČR
 • Hasičské záchranné sbory
 • Zdravotní pojišťovny
 • Technické služby

Firmy a společnosti

Znalecké posudky a ocenění majetku pro soukromý sektor jsem provedl jak pro malé firmy, tak i pro velké společnosti z nejrůznějších odvětví či oborů, přičemž počet doposud vyhotovených znaleckých posudků se pohybuje v řádu stovek.

Fyzické osoby

Počet vypracovaných posudků, které jsem za celou svoji působnost soudního znalce vyhotovil fyzickým osobám, se pohybuje v řádu stovek až tisíců.