Oldřich Dušek

  duseko@volny.cz       776 613 208

Ocenění věcí movitých poskytuji pro

 • Fyzické a právnické osoby
 • Soudy, Policii a státní orgány
 • Orgány samosprávy, městské a krajské úřady a další veřejné instituce
 • Firmy a společnosti
 • Neziskové organizace a občanská sdružení
 • Soukromé i úřední účely

Obory činnosti

 • Bytové vybavení a zařízení všeho druhu
 • Kancelářské vybavení a kancelářský inventář všeho druhu, vč. výpočetní a administrativní techniky
 • Vybavení škol, obchodů, restaurací, hotelů, apod.
 • Vybavení průmyslových provozů a dílen

Nejčastější důvody pro zpracování znaleckého posudku

Pro soudy, státní instituce a orgány samosprávy:

 • Odhady cen při nákupu a prodeji majetku, ocenění stávajícího majetku
 • Ocenění majetku a posouzení škod při občansko-právních a trestně-právních sporech
 • Posudky pro rozhodčí a správní řízení

Pro firmy a společnosti:

 • Prodej a vyřazení majetku nebo zařazení nakoupeného majetku do evidence
 • Ocenění majetku k současnému nebo zpětnému datu
 • Určení výše škody při pojistných událostech
 • Výpočet škody způsobené obchodními partnery nebo zaměstnanci
 • Určení výše škody ve výrobě, dopravě, apod.

Pro soukromé a právnické osoby:

 • Nákup a prodej majetku
 • Vypořádání majetku v případě dědictví, rozvodu, převodu nebo předmanželských smluv
 • Výpočet škod při pojistných událostech, škod způsobených trestnou a vandalskou činností nebo škod způsobených v zaměstnání

Cena znaleckého posudku

Cena posudku je vždy stanovena individuálně, v závislosti na rozsahu a náročnosti prováděné práce. Nelze tedy s určitostí stanovit jednotný ceník služeb.

Chcete-li si nezávazně ověřit přibližnou cenu pro zpracování Vašeho posudku, neváhejte mne kontaktovat a zašlete mi svoji poptávku.

Působnost v regionu

Má nejčastější působnost zasahuje na území celého Pardubického a Královéhradeckého kraje. V případě, že se předmět Vašeho ocenění nachází mimo tyto regiony, prosím, uveďte tuto skutečnost ve své poptávce.